K4 Kongres u Sarajevu: Predavanje Dr Kovačevića – Digitalni dizajn osmijeha

13. oktobra je u Sarajevu održan 10. međunarodni kongres, kojeg su zajednički organizovale četiri regionalne dentalne komore.