ESCD Annual Meeting: Dr Kovačeviću dodijeljena pozicija Country Chairman-a za BiH/RS

U zagrebačkom hotelu Sheraton je od 21. do 23. septembra održan godišnji sastanak ESCD-a (European Society of Cosmetic Dentistry), evropskog udruženje estetskih stomatologa. 

Predavanje Dr Kovačevića na ovogodišnjem Aesthetic Dental Moment kongresu

Dr Kovačević je pozvan da održi predavanje na prestižnom kongresu estetske stomatologije Aesthetic Dental Moment. Tema predavanja Dr Kovačevića će biti “Implantoprotetika – sigurnim korakom u uspjeh.