5 stvari koje treba znati o implantatima

Implantati

Prvi dentalni implantat je postavio još davne 1965. godine švedski profesor Per-Ingvar Branemark na pacijentu-dobrovoljcu Gosta Larssonu. Od tada do danas u svijetu je prozvedeno i upotrebljeno nekoliko desetina miliona implantata.

Tehnologija je u potpunosti usavršena, i ono što nas posebno raduje, zahvaljujući pojavi velikog broja proizvođača, naročito u zadnjih desetak godina – postala je dostupna svima. Može se slobodno reći da je nadoknada zuba implantatima postala uobičajena, rutinska intervencija u stomatološkoj ordinaciji.

Međutim, popularnost implantata često nije praćena odgovarajućom informisanošću pacijenata. Zbog toga vam iznosimo važne činjenice koje je neophodno znati ukoliko ste zainteresovani za implantate.

1. 

Nadoknada zuba implantatom podrazumjeva korištenje TRI elementa – 1.implantat, 2.suprastruktura (eng. naziv “dental abutment”) i 3.krunica. Dakle, sam implantat predstavlja samo jedan dio nadoknade i zamjenjuje samo korjen zuba. Na implantat se postavlja suprastruktura a zatim se na suprastrukturu postavlja krunica.

dijelovi implantata

2.

Ovaj proces se obavlja najčešće u dvije faze: prva faza – postavljanje implantata u kost, druga faza (nakon 2 – 6 mjeseci) – postavljanje suprastrukture i krunice. Samo u nekim slučajevima se sve može obaviti u jednoj fazi.

3.

Za postavljanje implantata potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi (dovoljna visina i širina vilične kosti, odgovarajući kvalitet kosti, udaljenost od anatomskih struktura – sinusi, mandibularni nerv…). Ispunjenost ovih uslova se utvrđuje pregledom i analizom rendgen snimka. Važno je znati da nisu svi pacijenti prihvatljivi kandidati za implantate.

4.

Ukoliko ne postoje odgovarajući uslovi za implantate, najčešće je moguće izvršiti korekciju (npr. ugradnja vještačke kosti da bi se povećala visina ili širina vilične kosti, podizanje dna sinusa itd.)  ali to podrazumjeva dodatnu fazu i dodatno vrijeme do konačne nadoknade zuba. Sa druge strane, postoje i slučajevi gdje nije moguće ni na koji način obezbjediti potrebne uslove za implantate.

5.

Ukoliko je potrebno nadoknaditi više zuba u nizu (most) nije neophodno za svaki zub postaviti po jedan implantat ali su minimum potrebna dva implantata kao nosači mosta. Nije poželjno da nosači mosta budu jedan implantat i jedan prirodan zub. Takvo kombinovanje često rezultuje odbacivanjem implantata.

implantati faze

Ukoliko imate bilo kakvu dodatnu nedoumicu ili pitanje a zainteresovani ste za terapiju dentalnim implantatima, kontaktirajte nas putem mail-a, rado ćemo vam odgovoriti.